ติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
228 ม.1 ถนน ควนกุฏ   ตำบลควนมะพร้าว  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 074829655    เบอร์โทรสาร 074829578
Email : centerpl@hotmail.com


แบบฟอร์ม
หัวข้อ :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรอกรหัส :