หน่วยบริการบางแก้ว
หน่วยบริการบางแก้ว
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-สำนักงานเทศบาลตำบลบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง