หน่วยบริการป่าพะยอม
หน่วยบริการป่าพะยอม
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-
โรงเรียนประชารัฐบำรุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง