หน่วยบริการเมือง
หน่วยบริการเมือง
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง