หน่วยบริการเขาชัยสน
หน่วยบริการเขาชัยสน
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-อบต.ควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง