เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์


อัตลักษณ์   :   "ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ช่วยเหลือตัวเองได้"