กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุลีลา สาระพงศ์
ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ คำเขิน
ครู คศ.1

นางเยาวภา เสี้ยนไทยสงค์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี​ห​ญ​ิ​งก​ฤติยา​ณี​ ทอง​รักษ์​
ครู คศ.1

นางสาวนพวรรรณ พูลทรัพย์
พนักงานราชการ

นายพชรพล ปิตตะพันธ์
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ ชุมสง
พนักงานราชการ