ภาพกิจกรรม
17-03-66 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง
17 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรังโพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2566,11:05   อ่าน 124 ครั้ง